Om önskemål finns av lägenhetsägaren att hyra ut lägenheten under hela eller delar av turistsäsongen finns den möjligheten.

Oftast tecknar man ett treårigt uthyrningskontrakt och hyr ut sin lägenhet under 3 månader per år, 15 juni – 15 september. Vi tar hand om alla praktiska detaljer beträffande uthyrning. 

Beräkningen baseras på ett år och en lägenhet med 2 sovrum (4 + 2 bäddplatser) och ett kontraktspris på 170.000 €. Kontraktslängd på 3 årigt kontrakt med 5% avkastning/år vilket ger 8500 € brutto per år (period 15 jun-15sep).